Soproni látványosságok

Tűztorony (Fő tér)
A város jelképévé vált torony alapjai a római időkből valók. A 61 m magas toronytest tömbje gótikus stílusú középső része a 16. század elején, reneszánsz stílusban fedő része, pedig 1681-1682-ben, a tűzvész után épült, barokk stílusban.

A toronyőrök e tűztorony erkélyeiről figyelték, hogy hol keletkezik tűz. A torony déli részén látható a hűségkapu, amely az 1921-es népszavazás emlékére készült Kisfaludi Srobl Zsigmond és Hikisch Rezső tervei alapján.

Stornó ház ( Fő tér 8.)
Középkori eredetű, többször átépített lakóház. E ház falai között lakott 1482-1483 között Mátyás király a bécsi hadjárat idején. Az épület emeletein tekinthető meg a Stornó-gyűjtemény, amelyben láthatók régi porcelánok, bútorok, festmények, népi kerámiák, céhládák, fafaragások.

Várfal
A középkori vár a római erődből alakult ki. A várat hármas fallal védték, építését 1500-as évek közepén fejezték be. A 18. századra a vár védelmi szempontja megszűnt. A várárkokat feltöltötték eléje, pedig házak épültek.

Ógabona tér
Hajdan itt volt a gabonapiac a nevét is innen kapta.

Kecske-templom (Fő tér)
1280-1300 között épült kora gótikus stílusban. Elnevezése legendán alapszik. Az építtető Geisle család címerét kecske díszítette. E szimbolikus kecskecímerhez kapcsolódott a hiedelem, hogy a templomot olyan kincsből építették, amelyet a kecske kapart ki.

Szentháromság-szobor ( Fő tér)
1695-1701 között készült barokk műalkotás.

Lábasház (Orsolya tér)
1570 körül épült, árkádos földszintű, késő reneszánsz épület.
Zettl-Langer magángyűjtemény Balfi u.9-11
Zettl Gusztáv gyűjteménye védett anyag. Igen gazdag sokszínű gyűjtemény: fegyverek, ókori leletek edények stb.

Kirándulások

A Soproni-hegység 4905 ha kiterjedésű Tájvédelmi körzet. A természetes állapotú erdők közül kiemelkednek a terület bükkösei, valamint gyertyános-kocsánytalan tölgyes állományai. Ez utóbbiak gyepszintjében nyílik az erdei ciklámen. A természetjárókra szurdok, lankák, jelzett sétautak, kiépített pihenőhelyek, több mint negyven forrás, húsz patak, hét tó, öt kilátó, és ezernyi meglepetés vár. Ezek közül ajánlunk párat.

Károly-kilátó

328 m magaslaton található kilátó tervezője Winkler Oszkár volt. A kilátó 23 méter magas terméskőből épült. Tetejéről egész Sopron ill. a környező osztrák települések is láthatók.

Ciklámen tanösvény ( 6 km)
Az ösvény jelzése a Soproni hegység jellegzetes virága, a ciklámen. Könnyen járható ösvény az Állami szanatóriumtól indul.

Poloskásbérci kilátó ( 476m) A Brennbergi völgyből elindulva 1,5km erősen emelkedő túraútvonal.

Várhely kilátó (471m)
Szalamandra tó

Fertőtáj
Az Ausztriával közös terület 2001. óta a világörökség része. Park összterülete: 33.087 ha. A Fertőtáj természeti öröksége nagyon gazdag. A Fertő-tó Eurázsia legnyugatibb sztyepp tava, mely rendkívül sekély, felülete 320 km2, ebből több mint a fele nádas.

Magyar oldalon egyedül Fertőrákoson épült ki fürdőzésre alkalmas hely ill. kikötő. A kedvező szélviszonyok kiváló lehetőséget teremtenek a vitorlások és a szörfözés kedvelőinek. Az egykori hatalmas mocsár- és lápvilág máig fennmaradt területei egyedülálló növény- és állattani, tájképi, néprajzi és kultúrtörténeti értékek menedékhelyei. A Fertő-Hansági Nemzeti Park központja a Sarródon található Kócsagvár.